Det kommer fram i den første kvantitative analysen av konsekvensene ved vindkraftutbygging på det norske boligmarkedet, som Finansavisen har omtalt.

Studien har sett på boligtransaksjoner i nærheten av alle de 61 kraftanleggene som er etablert på land i Norge.

– Man har regler om blant annet støysoner, men de som bor i nærheten av vindkraftverk, er i liten grad blitt hensyntatt, sier analytiker Markus Lund Andersen, som har vært med på å gjennomføre studien, til avisen.

Selv boliger som ligger så langt unna kraftanleggene som 6 kilometer, har ifølge studien et betydelig prisfall. Det tilsvarer 23.000 boligeiere som har solgt sine boliger med rabatt.

Boliger med en avstand på 1 til 2 kilometer fra kraftverkene har i gjennomsnitt et prisfall på 15 prosent. Avstander på 6 til 7 kilometer gir et fall på 4,4 prosent i snitt.

Den negative betalingsviljen er dessuten større i nærheten av vindkraftverk som er i drift, enn for vindkraftverk under bygging.

– Det er liten tvil om at de som bor i nærheten, får redusert sine boligpriser på grunn av visuell forurensning, støy og andre ulemper, forklarer Lund Andersen.

Studien er basert på 230.000 boligtransaksjoner i avstander på 30 kilometer eller mindre fra vindkraftverk i perioden fra 2010 til 2022.