Sør-Helgeland hadde to av årets beste bortforklaringer