Brønnøyprofessor fikk 6,5 millioner til forskningsprosjekt

foto