Én av 16 sømnabedrifter fikk mindre eiendomsskatt etter omtaksering

foto