Regjeringsrapport fra 2014 slo fast at eksportforbud av trygd var ulovlig