Helgeland Kraft: – Rammet av tap vi aldri har sett før

foto