Skolebuss sperret ett kjørefelt, men så fikk de start på den