EU-kommisjonen foreslo alt i juli 2021 et forbud mot nye bensin- og dieselbiler fra 2035, som ledd i en stor klimapakke som ble lagt fram.

Medlemslandene har tidligere sluttet opp om et slikt forbud, som konservative medlemmer av EU-parlamentet stemte imot. Forbudet må nå innarbeides i hvert enkelt lands lovverk.