Baneheia-utvalg får egen lov for å sikre informasjon