Oppdrettsselskap bryter forurensningsloven, ifølge statsforvalteren

foto