Etter nei-flertall i folkeavstemningene i 1972 og 1994 er motstanden mot et fullt medlemskap i unionen fortsatt stor.

Ifølge undersøkelsen Norstat har gjort for NRK , ville 52 prosent av de spurte stemt nei til norsk medlemskap dersom det hadde vært EU-avstemning nå. 27 prosent sier at de ville ha stemt ja, mens 21 prosent sier de ikke ville ha stemt.

Dersom det bare tas med dem som sier de ville ha stemt i en avstemning, ville målingen ifølge Norstat ha gitt anslagsvei 66,2 prosent nei og 33,8 prosent ja i et faktisk valg.

Undersøkelsen viser at menn er mer EU-skeptiske enn kvinner. 57 prosent av mennene sier de ville stemt nei, mens 47 prosent av kvinnene sier det samme.

Det er de under 30 år som er mest usikre i EU-spørsmålet. 35 prosent av dem sier de ikke ville ha stemt om det var avstemning nå.