– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning har vi valgt å øke rentene, sier Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, i en pressemelding tirsdag.

Rentesatsene på boliglån og sparekontoer økes med inntil 0,25 prosentpoeng. Nye rentesatser for eksisterende lån og innskudd vil gjelde fra 21. februar 2024.

Etter denne økningen blir Nordeas laveste boliglånsrente 5,44 prosent.

– Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nett- og mobilbanken eller motta brev i posten, står det i pressemeldingen.