Rehabiliteringen frustrert over prosessen med Helse Nord