Norge tok imot over 36.000 asylsøkere fra Ukraina i fjor