Settefiskanlegg: Avgjøres i ekstraordinært kommunestyremøte

foto