Prisre­kord på våren og bråbrems på høsten i bolig­markedet lokalt