157 vikaruker med gyne­kolog, 134 av dem i Rana

foto