Direk­tøren har fått dekket 73.000 for Alta-pendling

foto