Tilsyn avdekket frustrerte ansatte som ber om mer opplæring

foto
Assisterende helse- og velferdssjef Tonje Johansen i Brønnøy kommune (t.h.) sammen med helse- og velferdssjef Tove Karin Solli. Foto: Simon Aldra