Flere meldte seg på i konkurranse om å tilby næringsareal

foto
Nærings- og miljøkonsulent Ole Ketil Haugvik (t.v.), her sammen Frode Næsvold som er daglig leder av Brukstomta Næringspark, sier det har kommet inn spennende forslag til nye næringsareal i kommunen. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen