Flere meldte seg på i konkurranse om å tilby næringsareal