Rekord­salg for sani­teten - og dobling i medlems­tallet

Gro Nielsen kan melde om kjempesalg og medlemsboom i Brønnøysund Sanitetsforening. Foto: Bård Pedersen