Tre av ti spesialsykepleiere er over 55 år

foto
Helene Catrin Fjellheim (t.v.) og Anna Birgitte Haustreis er nyutdannede som spesialsykepleiere. De er tilfredse med at det tilrettelegges for videreutdanning gjennom med lønn under videreutdanning. Foto: Helgelandssykehuset