Dobler tilbudet om sommer­jobb til ungdom og gir kommune­direk­tøren fritt spillerom