Brønnøys totale direkte kostnader kan bli 7 millioner kroner