Toft: Søker konsesjon tilsvarende 33 standardtillatelser i sjø

foto