Arbeiderpartiet åpner for å utsette ny nettleieordning