Uønsket å sprenge i terrenget, anbefaler naust-dispensasjon