Ordførerens innstilling om å ikke anke ble unntatt offentlighet