Ordførerens innstilling om å ikke anke ble unntatt offentlighet

foto
Aps Magnar Solbakk og ordfører Eilif Trælnes var alene om å stemme mot anke. Foto: Simon Aldra