Finner og islen­dinger hadde flott opphold i brønnøy­området

foto