– Svart dag for havbruks­kommuner, mener varaord­fører Tore Tveråmo (H)