Foreslår utskif­ting av to år gammel veitrasé som har skapt trafikk­problemer