MDG har blitt enige om å inngå i et politisk samarbeid med Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet for inneværende valgperiode, melder Adressa.

Med dette samarbeidet vil det nye politiske flertallet utgjøre 32 mandater – to flere enn det som kreves for å ha flertall.

Etter valget i høst hadde ikke Senterpartiet og de borgerlige samarbeidspartnerne flertall, og det ble dermed inngått en avtale med Industri- og Næringspartiet (INP) som sikret flertall.

Den gang plasserte MDG seg på venstresiden, men under budsjettrundene senere samme høst gikk INP over til å støtte venstresiden. Samtidig gikk MDG over til å støtte borgerlig side i enkeltsaker.

Den ferske avtalen er resultatet av at MDG har landet og slått seg sammen med de samme partiene i et mer forpliktende samarbeid.

Blant MDGs seire er et klimabudsjett for fylket og en forvaltningsplan for Trondheimsfjorden. Avtalen innebærer ifølge Adressa enighet om å ikke tillate konfliktfylte vindkraftutbygginger eller nedbygging av myr.