– Det vil være ustabile forhold i fjellet i helgen, både i Nordland og i Sør-Norge, sier vaktleder Jørgen Kvalberg i NVE i en pressemelding.

Hard vind og mye nedbør gir stor oppsamling av fokksnø i leiområder. Disse fokksnøflakene kan løsne av seg selv, og kan føre til store skred som kan nå langt, står det i meldingen.

NVE oppfordrer kommuner og beredskapsaktører til å forberede seg og vurdere behovet for tiltak. Dette gjelder særlig i områdene hvor det er varslet faregrad 4 - rødt nivå.

– Hvis du har tenkt deg ut på tur bør du holde god avstand til skredterreng. I fjellet har det mange steder kommet betydelig med snø den siste uken, som fører til at skred som løsner kan bli store og nå langt, sier Kvalberg.