Sekssifret beløp hastebevilget før kongebesøket

foto