Helgelandssykehuset gir ambulanse til Ukraina

foto