Dermed kan man få betalt for å langtidssteke ribba, ifølge utregninger fra Europower.

For selv når moms og nettleie er lagt til, kan strømstøtten bli på 45 øre mer per kilowattime enn prisen på strøm.

Strømstøtten regnes nemlig ut fra gjennomsnittsprisen på strøm hver måned. Siden strømprisene har ligget nokså høyt i desember, ligger strømstøtten an til å bli på rundt 2,73 kroner per kWh.

Med andre ord høyere enn strømprisen på julaften.

Dyrest mellom 17 og 18

Strømmen er dyrest i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge mellom klokken 17 og 18 lørdag. Da vil strømprisen der ligge på 1,75 kroner per kilowattime (kWh), viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Men selv da vil strømmen koste minus 3 øre, inkludert alle avgifter og fratrukket strømstøtte, ifølge Europower.

I Midt- og Nord-Norge blir prisen 80,4 øre per kWh på sitt høyeste.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), blir landets høyeste makspris 2,40 kroner lørdag. I Nord-Norge er det imidlertid ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

Ned fra torsdag

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen lørdag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Midt- og Nord-Norge, da på 34,7 øre. Prisen per kWh blir 1,047 kroner på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge.

Torsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,3 kroner per kWh og 61,1 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 2,28 kroner per kWh og 28,2 øre per kWh.