Brønnøys 30 rikeste har en samlet lignings­formue på 926 millioner

foto