Fem til sykehus etter kolli­sjon mellom brannbil og personbil i Rana