Kommunen gikk fra 10 millioner i underskudd til 22 millioner i pluss

foto