Statsansatte kan bli tvunget til å jobbe for Nav

foto