Alexx Alexxander i sitt rette element. Foto: Frank Bjortjønnli

Det nærmeste du kommer Las Vegas i Brønnøysund

Alexx Alexxander gjennomførte et magisk familieshow på samfunnshuset.