Ordfører mener de ikke har annet valg enn å kreve boplikt

foto
Bindals ordfører Britt Helstad og formannskapet gikk enstemmig inn for å kreve boplikt i fem år for en svensk barnefamilie som ønsker å kjøpe den veiløse gården Hildringen i Bindalsfjorden. Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen