Skiløyper, skyting og sjøsport er blant søknadene om tippemidler

Klokkaråsen er blant prosjektene det er søkt om støtte for i 2022. Foto: Hilstad IL