Skiløyper, skyting og sjøsport er blant søknadene om tippemidler