2 millioner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

foto