Departementet sier ja til reguleringen på Toft

Vigleik Stusdal Normann (t.v.) var Kommunal- og moderniseringsdepartementets representant under befaringen på Toft. Her med fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen og kommunedirektør Frank Nilssen. Foto: Simon Aldra