Kommunen kjøpte tomt i sjø for 3,75 millioner kroner