Driftsstyre II skal få referert 117 referatsaker uten sakspapirer