Bra år for Torghatten, men båt og buss gir mer uttelling enn fly

foto