Åpent informasjonsmøte om næringssatsing på Toft

foto