Statsforvalteren mener kommunen ikke kan godkjenne Toft-prosjektet

foto